Bestuur SFM en bestuur VVFM

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van VFAS, NBA, en NIP en VMSN.  Daarnaast wordt één bestuurslid geworven uit de rechterlijke macht. 

Het bestuur van SFM wordt gevormd door:

prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk, voorzitter

dhr. mr. drs. C.F.N.M. de Boer, penningmeester;

mw. drs. L.Dooms, lid namens VVFM

mw. mr. K.H.P. Selcraig, advocaat-mediator, lid

dr. C.A.E.M. Goosen MDR, lid

Het bestuur van de Vereniging Van Forensische Mediators (VVFM) bestaat uit:

mr. C.E. Willemsen, voorzitter

drs.  R.M. Kavelaars-Niekoop, penningmeester

drs. L.Dooms, secretaris

prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk, lid namens SFM

Gevraagd

Aangeboden

VVFM leden die op zoek zijn naar een collega om mee te kunnen lopen of een duo-benoeming:

Leden LOGIN

Secretariaat

mr. Els de Wild